Thinq, slimme ondernemers boekhouden niet!
;

Disclaimer Thinq

Onze website heeft als doel om je kennis te laten maken met Thinq. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst, tenzij dat uitdrukkelijk wordt aangegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Voor een advies dat is toegesneden op jouw persoonlijke situatie, dat mogelijk leidt tot een aanbod, raden wij je aan contact op te nemen met een adviseur van Thinq. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden van Thinq.

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan je via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Thinq, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door degene die de website raadpleegt. Het is zonder schriftelijke toestemming van Thinq niet toegestaan de inhoud van deze site of (onderdelen van) daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet (meer) correct is. Thinq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Thinq is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan jouw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites die Thinq niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Thinq uitgesloten.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen

Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58879455. Thinq B.V. is statutair gevestigd in Tilburg.