Privacy statement


Inleiding

Thinq neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@thinq.nl

Om een telefonische afspraak te maken wordt op de website van Thinq om een aantal gegevens gevraagd om contact op te kunnen nemen. Het betreft hierbij: naam, e-mailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens die je op de website van Thinq invoert, beschermen wij zodanig, dat jouw privacy gewaarborgd is

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

De gegevens die je achterlaat slaan we op en gebruiken we om daarmee contact met jou op te nemen. Dat is tenslotte de bedoeling van de door jou ingevoerde gegevens. Daarnaast bewaren we deze gegevens als Prospect omdat je een potentiële klant bent en omdat wij er niet van houden wanneer jij meerdere keren dezelfde informatie moet geven.

Voor onze klanten heeft Thinq met betrekking tot het voeren van de administratie met de daarbij behorende persoonsgegevens, een specifieke Verwerkersovereenkomst.
 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Dit is dus om contact te leggen en om te kijken of je klant wilt worden.
 

Voor wie zijn de gegevens?

De door jou gedeelde gegevens, zijn alleen voor eigen gebruik van Thinq en zullen niet voor andere doeleinden gedeeld worden met andere partijen. Het kan zijn dat Thinq verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Wanneer je klant bent kun je je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Thinq over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Thinq. Je kunt verzoeken dat Thinq je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Thinq te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Thinq of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Thinq te verkrijgen. Thinq zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Thinq je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 

Reactie door Thinq

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@thinq.nl. Thinq zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Thinq een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Thinq je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 

Worden gegevens geheim gehouden?

Alle gegevens die je met ons deelt via de website van Thinq worden geheim gehouden en vertrouwelijk behandeld. Betrokken partijen, Thinq, medewerkers en CRM leverancier, zijn hier toe verplicht. Mogelijke uitzondering hier op is wanneer Thinq verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 
Worden gegevens beveiligd?

Thinq borgt de veiligheid van jouw gedeelde persoonsgegevens. Dit middels beveiligde toegang en toegang op basis van noodzaak
 

Blijft de Privacy statement ongewijzigd?

Thinq heeft in beginsel niet de intentie de Privacy statement te wijzigen echter heeft Thinq wel het recht om deze aan te passen. Aanpassingen zijn dan zichtbaar op de website van Thinq. Mocht je vragen hebben over de Privacy statement van Thinq, dan kun je contact met ons opnemen via info@thinq.nl o.v.v. Privacy statement.